Koncepcja DataModule

0

Dla każdej jednostki potrzebuje unitu, w którym będę przechowywać różne wspólne dane np. menedżer BD.
W Delphi mamy do tego DataModule i tu coś w ten deseń chciałem zrobić:

#ifndef DM_H
#define DM_H

#include <QtSql\QtSql>

namespace Utility
{
  class DataModule
  {
  public:
    QSqlDatabase db;
    DataModule();
    ~DataModule();
  };

  DataModule DM;
}

#endif
#include "DM.h"

using namespace Utility;

DataModule::DataModule()
{ 
  db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
  db.setDatabaseName("");
  db.setUserName("");
  db.setPassword("");
  db.setHostName("");
  db.open();
}

DataModule::~DataModule()
{
}
#ifndef FIRMA_H
#define FIRMA_H

#include <QtGui/QMainWindow>
#include <QtSql\QtSql>
#include "ui_FIRMA.h"

class Firma : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT

public:
  Firma(QWidget *parent = 0, Qt::WFlags flags = 0);
  ~Firma();

  public slots:
    void dosmoething();

private:
  Ui::MainWindow ui;
  QSqlQuery Q;

};

#endif // AD_H
#include "DM.h"
#include "FIRMA.h"
#include <QMessageBox>

using namespace Utility;

Firma::Firma(QWidget *parent, Qt::WFlags flags)
  : QMainWindow(parent, flags), Q(DM.db)
{
  ui.setupUi(this);
  connect(Firma::ui.btnSave, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(dosmoething()));  
}

Firma::~Firma()
{

}

void Firma::dosmoething()
{
}

Jak ominąć skutek wielokrotnego dołączania ?
Trochę jestem teoretyk, sądziłem że do tego wystarczy strażnik dołączania :)

VS2010 mówi
Error 1 error LNK2005: "class Utility::DataModule Utility::DM" ([email protected]@@[email protected]@A) already defined in DM.obj

Jak wywalę includa w Firma.cpp to wtedy jest OK.

0

Zdefiniowałeś obiekt globalny:

DataModule DM;

Kłania się słówko extern ew. static...

http://www.learncpp.com/cpp-t[...]/811-static-member-variables/
http://www.learncpp.com/cpp-tutorial/42-global-variables/

0

Static być nie może. Pisałem że jeden i ten sam obiekt - dostępny dla wszystkich.
Dałem extern DataModule DM w pliku nagłówkowym a w cpp jego definicję DataModule DM i linker się czepia że nie może znaleźć definicji.... Jak to poprawnie w końcu zrobić ?

0

Singleton?

0

Dziwne, bo singletona (jeden obiekt dla wszystkich) robi się właśnie przy pomocy static...

Zajrzyj tutaj:
http://www.cs.utexas.edu/user[...]cations/Globals-JOOP-1996.pdf
(na końcu jest najlepsze rozwiązanie)

0

zrobiłem takiego singletona.

#ifndef DM_H
#define DM_H

#include <QtSql\QtSql>

namespace Utility
{
  class DataModule
  {
  private:
    DataModule(const DataModule&);
  public:
    QSqlDatabase db;
    DataModule();
    ~DataModule();
    static DataModule& Instance();
  };
}

#endif

I potem sobie QSqlQuery inicjuje poprzez

Q(DataModule::Instance().db)

Czy taka koncepcja już jest OK ?
@Vpiotr, te z Pdfa trochę zakręcone mi się wydają w stosunku do tego co mi potrzebne : >

0

Bardziej:

#ifndef DM_H
#define DM_H

#include <QtSql\QtSql>

namespace Utility
{
    class DataModule
    {
    private:
        DataModule();
    public:
        QSqlDatabase db;
        ~DataModule();
        static DataModule& Instance();
    };
}

#endif
0

Wersja ze wskaźnikiem umożliwia wykrycie próby powtórnego utworzenia obiektu.

@maciejmt: rzeczywiste singletony są bardziej wykręcone :)

coś po krótce pod twój przykład (pisane na sucho):


// DataModule.h
class DataModule
    {
    public:
        DataModule();
        ~DataModule();
        static DataModule &getInstance();
        QSqlDatabase &getDb();
    private:
        QSqlDatabase db;
        static DataModule *instance;        
    };

// DataModule.cpp
// tu mogłem coś pokręcić
static DataModule *DataModule::instance = NULL;        

DataModule::DataModule() {
 if (instance == NULL) {
  instance = this;
 } 
}

DataModule::~DataModule() {
 if (instance == this) {
  instance = NULL;
 } 
}

DataModule &DataModule::getInstance()
{
 return *instance;
}

QSqlDatabase &DataModule::getDb()
{
 return db;
}

// użycie:
Q(DataModule::getInstance().getDb())
0

A nie łatwiej:

DataModule &DataModule::getInstance()
{
 static DataModule instance;
 return instance;
}
0

No mam tak jak wyżej i wydaje się działać cacy.
Generalnie do tego co pisałem w 1 poście wystarczyło tylko opakować w static, czyli te 4 linijki i wsio.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0