Projekt OpenGL(koncepcja)

0

Muszę napisać program, który będzie wyświetlał wykres słupkowy i dane będą pobierane z pliku. Obecnie wiem narysować jeden słupek i kolega wyjaśnił mi jak wczytywać dane z pliku, ale nie do końca to działa. Prosił bym o opinie o tym czy zmierzam w dobrym kierunku(a jeśli w dobrym, to co następne zrobić i jak według was wglądał by projekt.
Pod tym adresem można zobaczyć jak może wyglądać projekt:
http://www.di.ubi.pt/~fsilva/cg/Project.pdf

To mój kod:

 #include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
void init(void)
{
  glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
  glShadeModel (GL_FLAT);
}
void read()
{
  int a;
  string city;
  ifstream file;
  file.open("C:/dane/test.txt", ios::app | ios::in | ios::out);
    if(file.good())
    {
      while(!file.eof())
      {
        file>>city>>a;
        cout<<city<<a;
        file.close();
      }
      return;
    }
    else
    {
      cout<<"Fail!";
      return;
    }

}
void rysuj()
{
  glColor3f (1.0, 1.0, 0.0);
  glutSolidCube(1.0);
  glColor3f(0.0,1.0,0.0);
  glutWireCube(1.0);
}
void display(void)
{

  glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  //glColor3f (1.0, 1.0, 0.0);
  glLoadIdentity ();       /* clear the matrix */
      /* viewing transformation */
      glTranslatef(4.0, -6.0, -14.0);
  //gluLookAt (-2.0, 3.0, 7.0, -2.0, 2.0, 2.0, 0.0, 1.0, 0.0);
  glScalef (1.0, 6.0, 1.0);   /* modeling transformation */
  rysuj();
  glFlush ();
}

void reshape (int w, int h)
{
  glViewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity ();
  gluPerspective(80.0, 1.0, 1.5, 18.0);
  //glFrustum (-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.5, 20.0);
  glMatrixMode (GL_MODELVIEW);
}

int main(int argc, char** argv)
{
  read();
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
  glutInitWindowSize (500, 500);
  glutInitWindowPosition (100, 100);
  glutCreateWindow (argv[0]);
  init ();
  glutDisplayFunc(display);
  glutReshapeFunc(reshape);
  glutMainLoop();
  return 0;
}
0

Mi się to w ogóle nie kompiluję.

Obecnie wiem narysować jeden słupek i kolega wyjaśnił mi jak wczytywać dane z pliku, ale nie do końca to działa.

A poza tym co Ci nie działa?
Podaj więcej szczegółów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0