problem z bibliotekami windows.h winsock2.h i winnt.h

0

Cześć od miesiąca pisze z kumplem grę na silniku esenthel całkiem prosta strzelankę i mam taki problem, że gdy w kodzie pojawia sie zalaczenie biblioteki windows.h albo winsock2.h w ten sposób:

#include <EsenthelEngine/EsenthelEngine.h>
#include <winsock2.h>

Wyskakuje mi masa bledow, to samo jest w przypadku windows.h:

BŁĘDY:

Error  1  error C2143: syntax error : missing ')' before 'this'  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  963 Gra 3d
Error  2  error C2143: syntax error : missing ',' before 'this'  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  963 Gra 3d
Error  3  error C2947: expecting '>' to terminate template-parameter-list, found '>' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  963 Gra 3d
Error  4  error C2988: unrecognizable template declaration/definition c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  964 Gra 3d
Error  5  error C2059: syntax error : '(' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  964 Gra 3d
Error  6  error C2988: unrecognizable template declaration/definition c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  964 Gra 3d
Error  7  error C2059: syntax error : '&' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  964 Gra 3d
Error  8  error C2091: function returns function c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  964 Gra 3d
Error  9  error C2090: function returns array c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  964 Gra 3d
Error  10 error C2988: unrecognizable template declaration/definition c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  964 Gra 3d
Error  11 error C2059: syntax error : ')' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  964 Gra 3d
Error  12 error C2143: syntax error : missing ';' before '*' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  1773  Gra 3d
Error  32 error C3861: '__readfsdword': identifier not found c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3490  Gra 3d
Error  33 error C3861: '__readfsdword': identifier not found c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3491  Gra 3d
Error  34 error C2143: syntax error : missing ';' before 'identifier' c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3575  Gra 3d
Error  36 fatal error C1075: end of file found before the left brace '{' at 'c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(22)' was matched  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3575  Gra 3d

OSTRZEŻENIA:

Warning 13 warning C4164: '_bittest' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3120  Gra 3d
Warning 14 warning C4164: '_bittestandcomplement' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3121  Gra 3d
Warning 15 warning C4164: '_bittestandset' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3122  Gra 3d
Warning 16 warning C4164: '_bittestandreset' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3123  Gra 3d
Warning 17 warning C4164: '_interlockedbittestandset' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3124  Gra 3d
Warning 18 warning C4164: '_interlockedbittestandreset' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3125  Gra 3d
Warning 19 warning C4164: '_BitScanForward' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3146  Gra 3d
Warning 20 warning C4164: '_BitScanReverse' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3147  Gra 3d
Warning 21 warning C4164: '_InterlockedCompareExchange16' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3202  Gra 3d
Warning 22 warning C4164: '__readfsbyte' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3270  Gra 3d
Warning 23 warning C4164: '__readfsword' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3271  Gra 3d
Warning 24 warning C4164: '__readfsdword' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3272  Gra 3d
Warning 25 warning C4164: '__writefsbyte' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3273  Gra 3d
Warning 26 warning C4164: '__writefsword' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3274  Gra 3d
Warning 27 warning C4164: '__writefsdword' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3275  Gra 3d
Warning 28 warning C4164: '_mm_pause' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3336  Gra 3d
Warning 29 warning C4164: '__readpmc' : intrinsic function not declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3401  Gra 3d
Warning 30 warning C4164: '__rdtsc' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3434  Gra 3d
Warning 31 warning C4164: '__int2c' : intrinsic function not declared c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3463  Gra 3d
Warning 35 warning C4091: 'typedef ' : ignored on left of '_FLOATING_SAVE_AREA' when no variable is declared  c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h  3575  Gra 3d

OUTPUT

1>------ Build started: Project: Gra 3d, Configuration: Debug Win32 ------
1>Compiling...
1>stdafx.cpp
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(963) : error C2143: syntax error : missing ')' before 'this'
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(963) : error C2143: syntax error : missing ',' before 'this'
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(963) : error C2947: expecting '>' to terminate template-parameter-list, found '>'
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(964) : error C2988: unrecognizable template declaration/definition
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(964) : error C2059: syntax error : '('
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(964) : error C2988: unrecognizable template declaration/definition
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(964) : error C2059: syntax error : '&'
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(964) : error C2091: function returns function
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(964) : error C2090: function returns array
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(964) : error C2988: unrecognizable template declaration/definition
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(964) : error C2059: syntax error : ')'
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(1773) : error C2143: syntax error : missing ';' before '*'
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3120) : warning C4164: '_bittest' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3121) : warning C4164: '_bittestandcomplement' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3122) : warning C4164: '_bittestandset' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3123) : warning C4164: '_bittestandreset' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3124) : warning C4164: '_interlockedbittestandset' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3125) : warning C4164: '_interlockedbittestandreset' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3146) : warning C4164: '_BitScanForward' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3147) : warning C4164: '_BitScanReverse' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3202) : warning C4164: '_InterlockedCompareExchange16' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3270) : warning C4164: '__readfsbyte' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3271) : warning C4164: '__readfsword' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3272) : warning C4164: '__readfsdword' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3273) : warning C4164: '__writefsbyte' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3274) : warning C4164: '__writefsword' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3275) : warning C4164: '__writefsdword' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3336) : warning C4164: '_mm_pause' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3401) : warning C4164: '__readpmc' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3434) : warning C4164: '__rdtsc' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3463) : warning C4164: '__int2c' : intrinsic function not declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3490) : error C3861: '__readfsdword': identifier not found
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3491) : error C3861: '__readfsdword': identifier not found
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3575) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'identifier'
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3575) : warning C4091: 'typedef ' : ignored on left of '_FLOATING_SAVE_AREA' when no variable is declared
1>c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(3575) : fatal error C1075: end of file found before the left brace '{' at 'c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0a\include\winnt.h(22)' was matched
1>Build log was saved at "file://c:\Users\mientowy\Documents\Visual Studio 2008\Projects\gra esenthel 2.04\gra esenthel start - Kopia\Debug\BuildLog.htm"
1>Gra 3d - 16 error(s), 20 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

Próbowałem też dodać najpierw winsock2.h i dopiero silnik ale wtedy to już jest na maxa sajgon... :) Bardzo nam zależy na rozgrywce sieciowej raczej ciężko będzie się obejść bez winsock tym bardziej, że już pewne fragmenty miałem za pomocą tej biblioteki zakodowane i teraz wystarczyło by je minimalnie przerobić. Tak wiec średnio jestem nastawiony do korzystania z jakiejś innej biblioteki do przesyłu danych. Proszę pomóżcie mi się z tym uporać bo od samego rana to męczę i bez skutku a gdyby nie to to już na pewno inicjalizację połączeń bym zrobil :(... a tak to ani rusz do przodu :( czekam na jakieś propozycje.

0

masakra jakas hehe :D trafilem na to zupelnie przypadkiem i o juz wszystko dziala

http://www.esenthel.com/wiki/index.php?title=Programming_Headers

teraz jestem spokojny :) pozdrówcie :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0