Jak w aplikacji DialogBox wywołać okno About ?

Jest te okno w pasku każdego programu (przycisk lewy górny róg okna) !

Chce je wywyłać w dowolnej chwili z poziomu programu....