Nie działa zmiana języka w IE 11

0

Rozwiązanie bezproblemowo działa na Chrome/Edge, jednak problemy pojawiły się przy testowaniu rozwiązania na IE. Poniżej przedstawię wywołanie z poziomu aplikacji klienckiej, następnie metodę w API oraz błąd, który pojawia się w konsoli. Prosiłbym o pomoc.

Klient (wygenerowany przez nswag):

 changeLanguage(input: ChangeUserLanguageDto | null | undefined): Observable<void> {
    let url_ = this.baseUrl + "/api/services/app/User/ChangeLanguage";
    url_ = url_.replace(/[?&]$/, "");

    const content_ = JSON.stringify(input);

    let options_ : any = {
      body: content_,
      observe: "response",
      responseType: "blob",
      headers: new HttpHeaders({
        "Content-Type": "application/json", 
      })
    };

    return this.http.request("post", url_, options_).pipe(_observableMergeMap((response_ : any) => {
      return this.processChangeLanguage(response_);
    })).pipe(_observableCatch((response_: any) => {
      if (response_ instanceof HttpResponseBase) {
        try {
          return this.processChangeLanguage(<any>response_);
        } catch (e) {
          return <Observable<void>><any>_observableThrow(e);
        }
      } else
        return <Observable<void>><any>_observableThrow(response_);
    }));
  }

  protected processChangeLanguage(response: HttpResponseBase): Observable<void> {
    const status = response.status;
    const responseBlob = 
      response instanceof HttpResponse ? response.body : 
      (<any>response).error instanceof Blob ? (<any>response).error : undefined;

    let _headers: any = {}; if (response.headers) { for (let key of response.headers.keys()) { _headers[key] = response.headers.get(key); }};
    if (status === 200) {
      return blobToText(responseBlob).pipe(_observableMergeMap(_responseText => {
      return _observableOf<void>(<any>null);
      }));
    } else if (status !== 200 && status !== 204) {
      return blobToText(responseBlob).pipe(_observableMergeMap(_responseText => {
      return throwException("An unexpected server error occurred.", status, _responseText, _headers);
      }));
    }
    return _observableOf<void>(<any>null);
  }

API (metoda wbudowana do frameworka ASP.NET Boilerplate):

    public async Task ChangeLanguage(ChangeUserLanguageDto input)
    {
      await SettingManager.ChangeSettingForUserAsync(
        AbpSession.ToUserIdentifier(),
        LocalizationSettingNames.DefaultLanguage,
        input.LanguageName
      );
    }

Z kolei błąd z konsoli wygląda następująco. Tutaj garść informacji o nim, które udało mi się znaleźć: https://stackoverflow.com/que[...]s-denied-on-microsoft-edge-bu
klik

0

Odświeżam

0

Internet twierdzi, że to CORS jest źle skonfigurowany albo długość linku przekracza 2000 znaków. Sprawdziłeś to?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0