HorizontalScrollBarVisibility ustawione na Auto, a jednak scroll nie znika

0

Chciałabym, żeby scroll pojawiał się tylko wtedy, gdy jego wnętrze jest większe niż 250px. Niestety, scroll jest widoczny w każdym przypadku, z tym że tam, gdzie TextBlock mieści się w 250px, to scroll jest wyszarzony. Jak osiągnąć, by scroll znikał, zamiast się wyszarzać?

<StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center" x:Name="PopupRoot" >
  <Border Background="{StaticResource DefaultBackgroundBrush}" 
    BorderBrush="{StaticResource DefaultBorderBrush}" 
    BorderThickness="1" Padding="4"
    IsHitTestVisible="True"
    Focusable="False"
    HorizontalAlignment="Stretch"
    MaxHeight="250">
    <ScrollViewer HorizontalScrollBarVisibility="Auto">
      <TextBlock Text="{Binding PreviewText}" 
            MaxWidth="500"
            Padding="8"
            TextWrapping="WrapWithOverflow"
            TextAlignment="Justify">
        <i:Interaction.Behaviors>
          <b:TextFormatterBehavior Text="{Binding PreviewText}" />
        </i:Interaction.Behaviors>
      </TextBlock>
    </ScrollViewer>
  </Border>
</StackPanel>
2

Rozwiązaniem jest nie mylić HorizontalScrollBarVisibility z VerticalScrollBarVisibility :D :D :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0