Checkbox list, metoda selected zawsze zwraca false

0

Witam tworzę sobie formularz sklepu i mam stworzony checkbox list w pliku *.aspx
wygląda on tak

  <form id="form1" runat="server">
    <asp:Label id="myLabel" runat="server">Test </asp:Label> 
    <img src="icones/cart.png" alt="Smiley face" height="3%" width="3%">
    <center><asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="Crimson">Wybierz kategorię pokemonów</asp:Label></center>

      <asp:RadioButtonList ID="PokemonType" runat="server" AutoPostBack= "true">
      <asp:ListItem Selected = "true">Wodny</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Ognisty</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Latający</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Elektryczny</asp:ListItem>

    </asp:RadioButtonList>

     <br /><br />  

    <center><asp:Label ID="Label2" runat="server" Font-Size="Large" ForeColor="Crimson">Wybierz pokemona z listy</asp:Label></center>
    <asp:CheckBoxList id="Pokemons" DataTextField= "name" RepeatDirection="Vertical" RepeatLayout="Flow" TextAlign="Right"
    runat="server"/>

       <br> <br> <br>
    <asp:Button id="b1" Text="Dodaj zaznaczone" runat="server" />
        </form>

oraz w code behind mam stworzone dodawanie do tej listy nowych obiektów i sprawdzanie które są zaznaczone, problem w tym że zawsze każdy jest niezaznaczony pomimo tego że go zaznaczyłem

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e){

      // check if page is post back (user clicked button)

      for (int i = 0; i < Pokemons.Items.Count; i ++){ // sprawdzam które są zaznaczone
        Console.Write(Pokemons.Items[i].Selected);
      }

      // adding new pokemons to list after changing the category
      Pokemons.Items.Clear(); // czyszczę i dodaję na nowo bo user może zmienić grupę pokemonów
      List<Product> temp = new List<Product>();

      foreach (Product p in productList)
      {
        if (p.category.Equals(PokemonType.SelectedValue)){
          temp.Add(p);
        }
      }

      // binding value to set own class as list item in checkbox 
      Pokemons.DataSource = temp;

      Pokemons.DataBind();
}

Nie wiem dlaczego tak się dzieje, nie może mi zczytywać wartości nowych gdyż najpierw mam sprawdzenie
Proszę się nie śmiać z tematu :P

1

Ale gdzie Ty to sprawdzasz, w Page_Load? To raczej trudno, żeby działało, bo eventy kontrolek odpalane są później. Powinieneś zaimplementować obsługę OnSelectedIndexChanged, jak w przykładzie tutaj: https://docs.microsoft.com/en[...]xlist?view=netframework-4.7.2

Alternatywnie, możesz też przestać zajmować się paleontologią i uczyć czegoś bardziej na czasie.

0

@somekind dzięki przyczyniłeś się do rozwiązania problemu

 1. Dodałem listenera na przycisk (bo akurat jego używam)
 2. Nie dałem autoPostBack w checkboxList

chwilowo muszę się zająć taką paleontologią gdyż prowadzący na studiach takiej wymaga :P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0