Cześć. Mam taki kod i chciałbym jakoś z obiektu ListView dostać potrzebny mi obiekty typu ListViewItem bym mógł używać na nim metod typu Focus() itp. Niestety jak korzystam z ListView.Items
to zwraca mi tą właśnie ObservableCollection i jej elementów nie mogę zrzutować przecież na obiekt ListViewItem. Próbowałem wszystkiego i nie wiem jak się za to zabrać. Chodzi mi o to by dostać referencję do konkretnego obiektu typu ListViewItem. Czy ktoś wie może jak się za to zabrać?

XAML:

				<ListView DockPanel.Dock="Top" x:Name="ListView" ItemsSource="{Binding Path=Mp3Files, RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type local:MainWindow}}}" ItemContainerStyle="{StaticResource ItemStyle}">

.cs:

public ObservableCollection<Mp3File> Mp3Files { get; set; }