visual studio 2017 i mysql

0

jak polaczyc sie z baza ?

windows forms

0

tyle umiem :)

0

ale tu już nie dotarłeś https://www.google.pl/search?q=c%23+mysql

0

Witam,

Zacznij może od analizy tego:

SELECT * FROM cityCREATE TABLE `city` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(128) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
 `county` varchar(128) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
 `population` int(11) NOT NULL,
 `street` varchar(128) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL DEFAULT '',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;
namespace MysqlConnectQuickSample
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Data;
  using MySql.Data.MySqlClient;

  public static class MysqlConnectQuickSampleApp
  {
    private const string ConnectionString = "https://www.connectionstrings.com/mysql/";

    public static void Main()
    {
      Console.Write("Select City: ");
      Console.WriteLine(string.Join(", ", GetCities()));

      string city = Console.ReadLine();

      var record = GetRecordByName(city);

      if (record != null)
      {
        Console.WriteLine(record);
      }

      Console.ReadLine();
    }

    public static IEnumerable<string> GetCities()
    {
      var cities = new List<string>();

      try
      {
        using (var connection = new MySqlConnection(ConnectionString))
        {
          connection.Open();

          using (var command = connection.CreateCommand())
          {
            command.CommandText = "SELECT name FROM city;";

            using (var reader = command.ExecuteReader())
            {
              while (reader.Read())
              {
                string city = reader.GetString(reader.GetOrdinal("name"));
                cities.Add(city);
              }
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception.Message);
      }

      return cities;
    }

    public static Record GetRecordByName(string name)
    {
      Record record = null;

      try
      {
        using (var connection = new MySqlConnection(ConnectionString))
        {
          connection.Open();

          using (var command = connection.CreateCommand())
          {
            command.CommandText = "SELECT name, county, population, street FROM city WHERE name = @name;";

            command.Parameters.Add("@name", MySqlDbType.VarChar, name.Length).Value = name;

            using (var reader = command.ExecuteReader())
            {
              while (reader.Read())
              {
                string county = reader.GetString(reader.GetOrdinal("county"));
                int population = reader.GetInt32(reader.GetOrdinal("population"));
                string street = reader.GetString(reader.GetOrdinal("street"));

                record = new Record
                {
                  County = county,
                  Name = name,
                  Population = population,
                  Street = street
                };
              }
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception.Message);
      }

      return record;
    }
  }

  public class Record
  {
    public string Name { get; set; }

    public string County { get; set; }

    public int Population { get; set; }

    public string Street { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return $"{Name} in {County} ({Population})";
    }
  }
}

Pozdrawiam,

mr-owl

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0