Największy i najmniejszy element rekurencyjnie

0

Witam, mam za zadanie przepisać kod z C++ do C#.
Program wyświetla największy i najmniejszy liczbę tablicy.
W C++ wszystko działa jak należy, ale po przepisaniu kodu do C# już nie jest tak kolorowo.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu.

Kod w C++

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

const int N = 8;
int X[N] = {1, 4, 3, 2, 4, 9, 5, 7};
void MinMaxRek( int lewy, int prawy, int &index_min, int &index_max);

int main(int argc, char** argv) {
  int min, max;
  for(int i=0; i<N; i++)
  {
    cout <<"X[" << i << "]=" << X[i] << ";\n";
  }
  cout << endl;

  MinMaxRek(0, N-1, min, max);
  cout << "min= X[" << min << "] = " << X[min] << "\n" << endl;
  cout << "max= X[" << max << "] = " << X[max] << "\n" << endl;
  return 0;
}

void MinMaxRek( int lewy, int prawy, int &index_min, int &index_max)
{
  int srodek, i_max1, i_max2, i_min1, i_min2;
  if(lewy == prawy)
  {
    index_min = index_max =lewy;
    return;
  }

  if(lewy+1 == prawy)
  {
    if(X[lewy] >= X[prawy])
    {
      index_max = lewy;
      index_min = prawy;
      return;
    }
    else
    {
      index_min = lewy;
      index_max = prawy;

    }
  }

  if(lewy+1 < prawy)
  {
    srodek = (lewy+prawy)/2;
    cout << "srodek = " << srodek << "\n";
    MinMaxRek(lewy, srodek, i_min1, i_max1);
    MinMaxRek(srodek+1, prawy, i_min2, i_max2);
    if( X[i_min1] <= X[i_min2] )
    {
      index_min = i_min1;
    }
    else
    {
      index_min = i_min2;
    }

    if( X[i_max1] >= X[i_max2] )
    {
      index_max = i_max1;
    }
    else
    {
      index_max = i_max2;
    }
    return;

  }
}

Kod w C#

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace min_max
{
  class Program
  {
    const int N = 8;
    static int[] X = new int[N] { 1, 4, 3, 2, 4, 9, 5, 7 };

    static void Main(string[] args)
    {

      int min = 0;
      int max = 0;
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("X[" + i + "] = " + X[i]);
      }
      MinMaxRek(0, N-1, ref min, ref max);
      Console.WriteLine("min = X[" + min + "] = " + X[min]);
      Console.WriteLine("max = X[" + max + "] = " + X[max]);
    }
    static void MinMaxRek(int lewy, int prawy, ref int index_min, ref int index_max)
    {
      int srodek;
      int i_min1 = 0;
      int i_max1 = 0;
      int i_min2 = 0;
      int i_max2 = 0;

      if( lewy+1 == prawy)
      {
        if(X[lewy] == prawy)
        {
          index_max = lewy;
          index_min = prawy;
          return;
        }
        else
        {
          index_min = lewy;
          index_max = prawy;
          return;
        }
      }
      if( lewy+1 < prawy)
      {

        srodek = (lewy + prawy)/2;
        MinMaxRek(lewy, srodek, ref i_min1, ref i_max1);
        MinMaxRek(srodek+1, prawy, ref i_min2, ref i_max2);

        if ( X[i_min1] <= X[i_min2])
        {
          index_min = i_min1;
        }
        else
        {
          index_min = i_min2;
        }

        if(X[i_max1] >= X[i_max2])
        {
          index_max = i_max1;
        }
        else
        {
          index_max = i_max2;
        }
        return;
      }
    }
  }
}
0

Debugger?

0

Okej, znalazłem swój błąd. Mała literówka przy przepisywaniu programu :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0