Cześć, Korzystam z FullCalendar plugin i napotkałem problem z wyświetlaniem eventów. Prawdopodobnie chodzi się o strefę czasową. Każdy z eventów wyświetla się na kalendarzu z tym jednak że o godzinę wcześniej. Zobrazuję to kodowo. Funkcja poniżej zwraca listę eventów. Każdy z eventów trwa tyle samo: 30 minut.

public List<CallendarEvent> GetButtonsEvents(List<CallendarEvent> list)
    {
      List<CallendarEvent> listEvent = new List<CallendarEvent>();

      int counter = 1;
      foreach (var item in list)
      {
        int count = CountButtons(item.id, item.start, item.end);
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
          listEvent.Add(new CallendarEvent()
          {
            id = counter,
            day = item.day,
            title = item.title,
            start = GetDateDay(item.day).AddHours(item.start.TimeOfDay.Hours).AddMinutes(item.start.TimeOfDay.Minutes).AddMinutes(i * 30).ToLocalTime(),
            end = GetDateDay(item.day).AddHours(item.start.TimeOfDay.Hours).AddMinutes(item.start.TimeOfDay.Minutes).AddMinutes(i * 30).AddMinutes(30).ToLocalTime()
          });
          counter++;
        }
      }

      return listEvent;
    } 

Wynik debugera pokazyjący że lista jest zapełniona prawidłowo datą
sc.png

Całą listę przesyłam Jsonem


return Json(listEvent, JsonRequestBehavior.AllowGet);

W widoku natomiast korzystam z ajaxa

events: function (start, end, timezone, callback) {

        $.ajax({
          url: '/Dentist/GetEvents/',
          type: 'POST',
          //data: JSON.stringify(null),
          datatype: "json",
          contentType: "application/json",
          success: function (json) {
            if (json.isRedirect) {
              window.location.href = json.redirectUrl;
            }
            callback(json)
            //
          }
        });
      },

Tak jak wspomniałem wyżej eventy się wyświetlają tylko o godzinę za wcześnie! Zacząłem drążyć i szukać rozwiązania i napotkałem się na jedno z możliwości. Mianowicie dodałem metodę ToLocalTime() dla nowo utworzonej list czasów,którą przesyłam tak jak wcześniej Jsonem i odziwo wszsytko, działa!!!!, poniżej screen.


List<CallendarEvent> ss = new List<CallendarEvent>();
      DateTime day = new DateTime(2015,01,15,09,00,00);
      DateTime day2 = new DateTime(2015, 01, 15, 09, 30, 00);

      DateTime day3 = new DateTime(2015, 01, 15, 10, 00, 00);
      DateTime day4 = new DateTime(2015, 01, 15, 10, 30, 00);

      DateTime day5 = new DateTime(2015, 01, 15, 11, 00, 00);
      DateTime day6 = new DateTime(2015, 01, 15, 11, 30, 00);

      DateTime day7 = new DateTime(2015, 01, 15, 12, 00, 00);
      DateTime day8 = new DateTime(2015, 01, 15, 12, 30, 00);
      ss.Add(new CallendarEvent(){
        id = 1,
        title = "aa",
        start = day.ToLocalTime(),
        end = day2.ToLocalTime()

      });
      ss.Add(new CallendarEvent()
      {
        id = 2,
        title = "aa",
        start = day3.ToLocalTime(),
        end = day4.ToLocalTime()
      });
      ss.Add(new CallendarEvent()
      {
        id = 3,
        title = "aa",
        start = day5.ToLocalTime(),
        end = day6.ToLocalTime()
      });
      ss.Add(new CallendarEvent()
      {
        id = 4,
        title = "aa",
        start = day7.ToLocalTime(),
        end = day8.ToLocalTime()
      });

Tak więc, moje pytanie jest następującę w jaki sposób mógłbym zmienić strefe czasowoa dla obiektów listy typu CallendarEvent w metodzie GetButtonsEvents. Poniższy sposób nie działa nie mam zielonego pojęcia dlaczego!!

start = GetDateDay(item.day).AddHours(item.start.TimeOfDay.Hours).AddMinutes(item.start.TimeOfDay.Minutes).AddMinutes(i * 30).ToLocalTime(),
end = GetDateDay(item.day).AddHours(item.start.TimeOfDay.Hours).AddMinutes(item.start.TimeOfDay.Minutes).AddMinutes(i * 30).AddMinutes(30).ToLocalTime()

Pozdrawiam.

 • sc.png (0.02 MB) - ściągnięć: 102