Prosze o obliczenie zlozonosci czasowej ponizszego alg. (iteracyjne obliczenia ntej liczby ciagu fib)

scanf("%ld",&n);

fib[0]=0;
fib[1]=1;

for(i=2;i<=n;i++)
{
fib[i]=fib[i-1]+fib[i-2];
}
printf("%ld",fib[n]);

Wynik jest O(n) ale jak to powinno byc rozpisane zanim dojdziemy do koncowego wyniku?