Aplikacja serwera (konsola)

0

Witam.
Potrzebuję pomocy z poniższym kodem:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;
using System.Threading;

namespace server_App
{
  class Program
  {
    
    

    static void Main(string[] args)
    {
      Socket s = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Unspecified);
      s.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 3301));
      s.Listen(5);

      int counter = 0;
      
      

      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Waiting for connection...");
        Thread new_client = new Thread(new ThreadStart(startClient));
        new_client.Start();
         
      }

      
      
    }

    public static void startClient()
    {
      Socket cli = s.Accept();
      Console.WriteLine("Połączono");

      try
      {
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int wynik = cli.Receive(buffer);
        String time = Encoding.ASCII.GetString(buffer, 0, wynik);
        Console.WriteLine("Client >> " + time);

        if (wynik != 0)
        {
          String respond = "Roger";
          byte[] responddata = Encoding.ASCII.GetBytes(respond.ToString());
          cli.Send(responddata);


        }
      }
      catch { }
    }
  }
}
 

Wywala:
Error 2 The name 's' does not exist in the current context w metodzie startClient nie widzi socketa s:( Wiem, że to jakiś prosty błąd pewnie ale dopiero się uczę:p

0

Popatrz gdzie tworzysz "s" i jaki ma zakres.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1