Hej
Stawiam pierwsze kroki w MVVM w Silverlight-cie i mam dziwny problem z odświeżaniem widoku z poziomu ViewModel. W ViewModelu mam ObservableCollection<items>, któa jest zbindowana do DataGrida w widoku w następujący sposób

<sdk:DataGrid SelectedItem="{Binding SelectedItem,Mode=TwoWay}" AutoGenerateColumns="False" ItemsSource="{Binding ItemList,Mode=TwoWay}" HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch">
Poszczególne kolumny natomisat binduje w następujący sposób
```xml
<sdk:DataGridTextColumn IsReadOnly="True" Binding="{Binding Name}" CanUserReorder="False" Header="Nazwa"></sdk:DataGridTextColumn>

Następnie w ViewModelu edytuje zaznaczony element i podmieniam starty element z listy na nowy

 int index = this.ItemList.IndexOf(viewmodel.Department);
      this.ItemList.RemoveAt(index);
      ItemList.Insert(index, viewmodel.CreateItem());
      SelectedItem = ItemListt[index];

Niestety widok się nie odświeża, mimo iż w kolekcji są już nowe dane - widać do dokładnie na debugerze. ItemList jest to property ObservableCollection<item>, która w seterze wywołuje NotifyPropertyChange(). W czym tkwi problem?