Brak zauważenia dodania elementu do ObservableCollection

Odpowiedz Nowy wątek
2011-09-07 19:47
Filip92
0

Stworzyłem malutki programik pokazowy mojego problemu w załączniku. Dlaczego gdy dodaje elementy do ObservableCollection to elementy które do niej bindują, nie są o tym informowane? Proszę o pomoc.

Opis do programu:
Klikanie na duży button, dodaje elementy do ObservableCollection o nawie Goods. Bindowanie nie zostaje jednak w ogóle wywoływane, bo converter nie jest nawet wywoływany. Dlaczego?

Pozostało 580 znaków

2011-09-07 20:54
Gues
0

Ponieważ TextBlock.Background nie współpracuje z kolekcjami, tylko pojedynczymi wartościami.

  public partial class MainWindow : Window
  {
    public static readonly DependencyProperty RectBackgroundProperty = DependencyProperty.Register( 
      "RectBackground", 
      typeof( Brush ), 
      typeof( MainWindow ), 
      new UIPropertyMetadata( new SolidColorBrush( Colors.Black ) ) 
    );

    public Brush RectBackground
    {
      get { return (Brush)GetValue( RectBackgroundProperty ); }
      set { SetValue( RectBackgroundProperty, value ); }
    }

    public ObservableCollection<Color> Goods { get; private set; }

    public MainWindow()
    {
      Goods = new ObservableCollection<Color>();
      Goods.CollectionChanged += new NotifyCollectionChangedEventHandler( Goods_CollectionChanged );

      InitializeComponent();
    }

    void Goods_CollectionChanged( object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e )
    {
      if( Goods.Count > 2 )
      {
        RectBackground = new SolidColorBrush( Goods[2] );
      }
      else
      {
        RectBackground = new SolidColorBrush( Colors.Black );
      }
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Goods.Add(Colors.Blue);
      Goods.Add(Colors.Cornsilk);
    }
  }
<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525" Name="myw">

  <Grid>
    <TextBox Background="{Binding Path=RectBackground, ElementName=myw}" Height="100" Width="100" Margin="64,51,339,160">adasdassdadadas</TextBox>
    <Button Height="100" Margin="186,130,80,81" Click="Button_Click" >After two clicks background sholud change</Button>
  </Grid>
</Window>

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0