Zakładam nowy temat bo to nowy problem.

Dostaję taki wyjątek przy próbie wystawienia komentarza:
An unhandled exception of type 'System.Web.Services.Protocols.SoapException' occurred in System.Web.Services.dll

Oto kod w którym wystawiam komentarz:

        int feitemid = Convert.ToInt32(daneK.ElementAt(4));
        int fetousrid = Convert.ToInt32(daneK.ElementAt(5));
        int fetype = Convert.ToInt32(daneK.ElementAt(3));
        sessionhandle =
          service.doLogin(login, pass, 1, webApiKey, versionKey, out hashOffset, out serverTime);
        service.doFeedback(sessionhandle, feitemid, 0, fetousrid, textBox1.Text, ct, fetype, ocenianie);

W Visual Studio 2010 oznacza mi na czerwono zmienną sessionhandle w okienku "Autos".

Proszę o pomoc.