Witam rozpoczynam dopiero programowanie w webAPI, programuje używając biblioteki gSoap oraz środowiska Code Blocks. Użyłem aplikacji wsdl2h oraz soapcpp2 do wygenerowania nagłowków i napisałem testowy program, który wywala mi błąd:

SOAP 1.1 fault: SOAP-ENV:Client [no subcode]
"Validation constraint violation: tag name or namespace mismatch in element <typens:doquerysysstatusresponse>"
Detail: [no detail]

Kod źródłowy main.cpp
#include "../AllegroWebApiBinding.nsmap"
#include "../soapAllegroWebApiBindingProxy.h"

using namespace std;

int main()
{
string webApiKey("xxxxxxx");
AllegroWebApiBinding allegroService;

ns2__doQuerySysStatusResponse response;

if (allegroService.ns2__doQuerySysStatus(1, 228, webApi, response) == SOAP_OK)
    cout << "respore:" << response.ver_key << endl;
else{
        cout << "error: " << endl;
     soap_print_fault(allegroService.soap, stderr);
}

return 0;

}

w czym tkwi problem i jak go rozwiązać