Przesuwanie buttona po formie

Odpowiedz Nowy wątek
2010-08-22 11:59
0

Witam,

Chcę, aby po naciśnięciu na button i przytrzymaniu można było go przesuwać po formie. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć jak mogę sprawdzić położenie kursora na panelu, a nie na całym pulpicie.

Z góry dzięki za pomoc :)

Pozostało 580 znaków

2010-08-22 13:06
0

Dodajesz 2 zdarzenia dla danego buttona

    private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        Button butt = sender as Button;
        butt.Left += e.X - ((Point)butt.Tag).X;
        butt.Top += e.Y - ((Point)butt.Tag).Y;
      }
    }

    private void button1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        Button butt = sender as Button;
        butt.Tag = e.Location;
      }
    }

A w konstruktorze formy dodajesz kod podłączający obydwie metody do każdego buttona

      foreach (Control control in Controls)
      {
        if (control is Button)
        {
          control.MouseMove += new MouseEventHandler(button1_MouseMove);
          control.MouseDown += new MouseEventHandler(button1_MouseDown);
        }
      }

Lokalizację kursora możesz odczytać dodając np zdarzenie MouseClick do danej kontrolki
Tam masz dostępną klase MouseEventsArgs dzięki której łatwo dostaniesz się do potrzebnych informacji. Np.:

    private void pictureBox1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      int x = e.X;
      int y = e.Y;
      string przycisk = e.Button.ToString();
      MessageBox.Show(x.ToString() + " " + y.ToString() + " " + przycisk);
    }

Pozostało 580 znaków

2010-08-23 21:15
0

Dzięki, Święty! ;)
O to mi chodziło :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0