Jak wyciągnąć baze danych z projektu po naciśnięciu przycisku, która została dodana do Resources w projekcie Visual. Jeżeli wstawię tam obrazek to nie ma problemu, po naciśnięciu przycisku da się go zapisać np:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
projekt.Properties.Resources.obrazek.Save("obraz.jpg");
}
Baza jest widziana jako tablica bajtów(niestety nie ma tak dla obrazka save) i jak kopiuje w pętli i zapisuje do pliku to u mnie to trwało ok 25 min (dla pliku 0,5 MB to lekka przesada) :/

int rozmiar = projekt.Properties.Resources.baza.GetLength(0);
FileStream plik;
StreamWriter zapis;
string sciezka;
//Scieżka do zapisu
sciezka = Directory.GetCurrentDirectory();
sciezka += "\baza.mdb";
plik = new FileStream(sciezka, FileMode.CreateNew, FileAccess.Write);
zapis = new StreamWriter(plik);

for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
zapis.Write(projekt.Properties.Resources.baza.GetValue(i));

Można to jakoś zrobić szybciej i sensowniej?