Wyciąganie danych z tabeli

0

Witam mam utworzoną tabelę uzytkownicy i chciałbym wyswietlić wartości kolumn Portfel oraz iloscProduktu kiedy użytkownik zaloguje się na swoje konto

Tutaj jest moja metoda do logowania

public function Logged(): void 
  {
    if(!isset($_SESSION['ID_LOGGED'])) {
      if(isset($_POST['NazwaUzytkownika'])) {
        $NazwaUzytkownika = filter_input(INPUT_POST, 'NazwaUzytkownika');
        $_SESSION['NazwaUzytkownika'] = $NazwaUzytkownika;
        $haslo = filter_input(INPUT_POST, 'Haslo');
        $query = $this->conn->prepare('SELECT id, Haslo FROM uzytkownicy WHERE NazwaUzytkownika = :NazwaUzytkownika');
        $query->bindValue(':NazwaUzytkownika', $NazwaUzytkownika, PDO::PARAM_STR);
        $query->execute();
        $user = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if($user && password_verify($haslo,$user['Haslo'])) // Jeżeli login istnieje i dla tego rekordu hasło zgadza się z tym które mamy zahaszowane w bazie to oznacza że użytkownik zalogował się poprawnie 
        {
          $_SESSION['ID_LOGGED'] = $user['id'];
          unset($_SESSION['failed_attempt']); // Usuwanie już nieprawidłowego logowania
        } else {
          $_SESSION['failed_attempt'] = true; // Nieudana próba logowania 
          header('Location: /?action=Logowanie');
          exit();
        }

      }
    }

    if(isset($_SESSION['ID_LOGGED'])) 
    { 
      header('Location: /?action=Zalogowany');
      exit();
    }

  }

A chciałbym to wyświetlić za pomocą zmiennych sesyjnych ponieważ ten kod jest w innym pliku

<ul class="navbar-nav ml-3">

          <li class="nav-item active">
          <?php 
              echo '<span style="color:white; text-shadow: 0 0 10px #ff0000"">'." Portfel: ".'</span>'.'<span style="color:white; text-shadow: 0 0 10px #ff0000"">'.$_SESSION['Portfel'].'</span>';
          ?>
          </li>    
        </ul>

        <ul class="navbar-nav ml-3">

          <li class="nav-item active">
            <?php
              echo '<span style="color:white; text-shadow: 0 0 10px #ff0000"">'." Produkty: ".'</span>'.'<span style="color:white; text-shadow: 0 0 10px #ff0000"">'.$_SESSION['iloscProduktu'].'</span>';
             ?>
          </li>    
        </ul>

Przeglądałem to : https://www.php.net/manual/en[...]1-pdostatement.fetch-examples
Ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie jak mogę to zrobić Pozdrawiam

1

Adekwatnie do tego gdzie np. przypisujesz user_id do sesji. Masz tam zapytanie wykorzystujące PDO które zwraca na razie tylko od i hasło.

0

$query = $this->conn->prepare('SELECT id, Haslo, Portfel, iloscProduktu FROM uzytkownicy WHERE NazwaUzytkownika = :NazwaUzytkownika'); dodałem portfel i iloscProduktu do zapytania oraz $_SESSION['Portfel'] = $user['Portfel']; ale to nadal nie działa

1

Jak zrobisz

//...
$user = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
var_dump($user);
die('stop script');

To co masz w zmiennej user po wykonaniu zapytania?

0

array(4) { ["id"]=> string(1) "5" ["Haslo"]=> string(60) "$2y$10$fXu7N2wddXKFEZ9OaL1dAePYs2uyXFUCY/.2eXH1kQEvFaI0D8Ln." ["Portfel"]=> string(3) "200" ["iloscProduktu"]=> string(1) "0" } stop script

1

Masz session_start na początku pliku?

0

mam tylko zakomentowałem header bo jak wpisałem to w var_dump($user);
die('stop script'); pod $user = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); to nic się nie chciało dziać

0

Zrobiłem tak jak pisałeś wyżej tylko musiałem się wylogować i dalej jest to
array(4) { ["id"]=> string(1) "5" ["Haslo"]=> string(60) "$2y$10$fXu7N2wddXKFEZ9OaL1dAePYs2uyXFUCY/.2eXH1kQEvFaI0D8Ln." ["Portfel"]=> string(3) "200" ["iloscProduktu"]=> string(1) "0" } stop script

1

Używaj tagów do wklejania kodu.

Zapytanie wykonuje się poprawnie. Wykasuj już var_dump i die bo to tylko w celach debugowania zapytania.

0

Dobra działa wpisałem $_SESSION['Portfel'] = $user['Portfel'];
$_SESSION['iloscProduktu'] = $user['iloscProduktu']; wylogowałem się i zalogowałem i działa dzięki wszystkim za pomoc

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0