dodawanie danych do bazy MS SQL Server

0

Problem polega na tym, że mam formularz, w którym wpisuję sobie określona treść, a po naciśnięciu przycisku "dodaj" zawartośc kilku textBoxów ma być dodana do istniejącej tabeli w bazie danych

0

Zakladam, ze umiesz SQL. Teraz poczytaj sobie o tych klasach:

SqlConnectionStringBuilder
SqlConnection
SqlCommand
DbDataReader

0

A jeśli nie znasz SQLa, to http://csharp.blog365.pl/?p=15

0

też się teraz z tym bawię więc zapodam ci mój kod dodawania sprzedawcy lub administratora do bazy plus kilka komentarzy.

    private void btnDodajPracownika_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      conn.Open();<font color="green"> //otwierasz połączenie do bazy</font>
      <font color="green"> //następnie sprawdzasz czy takiego użytkownika nie ma już w bazie</font> 
      SqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
      cmd.CommandText = string.Format("USE Faktura SELECT* FROM dbo.Pracownicy WHERE imie = '{0}' and nazwisko = '{1}' and login = '{2}'",textBoxImie.Text, textBoxNazwisko.Text, textBoxLogin.Text);
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); <font color="green">//tutaj polecam MSDN </font> ;] 
      if (dr.HasRows) //HasRows sprawdza Ci czy obiekt SqlDataReader zwrócił jakiś wynik
      {
        MessageBox.Show("Podany pracownik istnieje\nPopraw dane i spróbuj ponownie", "Podany użytkownik istnieje", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      }
      else
      {
        dr.Close();
        if( MessageBox.Show("Czy napewno chcesz dodać nowego pracownika", "Uwaga", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1)==DialogResult.Yes)
<font color="green">//tutaj właśnie następuje wstawianie nowego użytkownika do bazy</font>
        {
          if (comboBoxUprawnienia.Text == comboBoxUprawnienia.Items[0].ToString())
          {
            cmd.CommandText = string.Format("USE Faktura INSERT INTO dbo.Pracownicy(imie,nazwisko,login,haslo,uprawnienia) VALUES('{0}','{1}','{2}','{3}',0)", textBoxImie.Text, textBoxNazwisko.Text, textBoxLogin.Text, textBoxHaslo.Text);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Dodano nowego administratora", "Nowy Administrator", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          }
          else
          {
            cmd.CommandText = string.Format("USE Faktura INSERT INTO dbo.Pracownicy(imie,nazwisko,login,haslo,uprawnienia) VALUES('{0}','{1}','{2}','{3}',1)", textBoxImie.Text, textBoxNazwisko.Text, textBoxLogin.Text, textBoxHaslo.Text, 1);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Dodano nowego sprzedawcę do bazy", "Nowy Sprzedawca", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          }
        }

      }
      conn.Close(); <font color="green">//zamykasz połączenie z bazą </font>
    } 

tak to mniej więcej wygląda u mnie :-)

czyli tak skrócie zapis do bazy może wyglądać tak:

SqlCommand cmd = conn.CreateCommand();<font color="green">//conn jest nazwą połączenia</font>
<font color="green">//polecenie SQL wstawiające nowego użytkownika</font>
cmd.CommandText = string.Format("USE Faktura INSERT INTO dbo.Pracownicy(imie,nazwisko,login,haslo,uprawnienia) VALUES('{0}','{1}','{2}','{3}',1)", textBoxImie.Text, textBoxNazwisko.Text, textBoxLogin.Text, textBoxHaslo.Text, 1);
<font color="green">//rozkaz wykonania polecenia</font>
cmd.ExecuteNonQuery();
0

Dzięki wszystkim za cenne porady i wskazówki.
Może zrobiłem to trochę prymitywnie, ale wydaje mi się, że jest to dość proste i skuteczne. Wklejam kod dla każdego komu może się przydać:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string imie = TextBox1.Text;
    string nazwisko = TextBox2.Text;
    int wiek = 0;
    int a;
    if (int.TryParse(TextBox3.Text, out a))
      wiek=int.Parse(TextBox3.Text);

    if (((imie != null) && (imie != "")) && (wiek != 0) && ((nazwisko != null) && (nazwisko != "")))
    {
      TextBox1.Text = "";
      TextBox2.Text = "";
      TextBox3.Text = "";
      SqlParameter Pimie = new SqlParameter("@imie", SqlDbType.VarChar, 20);
      Pimie.Direction = ParameterDirection.Input;
      Pimie.Value = imie;
      insertParameters.Add(Pimie);

      SqlParameter Pnazw = new SqlParameter("@nazwisko", SqlDbType.VarChar, 20);
      Pnazw.Direction = ParameterDirection.Input;
      Pnazw.Value = nazwisko;
      insertParameters.Add(Pnazw);

      SqlParameter Pwiek = new SqlParameter("@wiek", SqlDbType.Int);
      Pwiek.Direction = ParameterDirection.Input;
      Pwiek.Value = wiek;
      insertParameters.Add(Pwiek);

      SqlParameter Pmiasto = new SqlParameter("@miasto", SqlDbType.Int);
      Pmiasto.Direction = ParameterDirection.Input;
      Pmiasto.Value = odczyt_id_miasta();
      insertParameters.Add(Pmiasto);

      SqlDataSource1.Insert();
    }
  }
0

Taka mała uwaga:

    if (imie != null && imie != "")

To można zastąpić przez:

    if(!String.IsNullOrEmpty(imie))

;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0