Dodawanie rekordów do bazy SQL server

Odpowiedz Nowy wątek
2015-02-01 13:52
0

Witam, piszę prostą aplikację do obsługi bazy danych. Mam problem z dodwaniem rekorów do tabeli. Połączenie z tabela dziala, wyswietla rekordy, natomiast nie dziala dodwanie , aplikacja zawiesza sie a VS poświetla ten wiersz

 da.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); 

cały kod wygląda tak:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;

namespace WindowsFormsApplication5
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    SqlConnection cs = new SqlConnection(@"Data Source= KAMIL\SQLEXPRESS; Initial Catalog=Projekt_Kamil; Integrated Security=TRUE");
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();

    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      da.SelectCommand = new SqlCommand("Select * from Klient", cs);
      da.Fill(ds);

      dg.DataSource = ds.Tables[0];

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO Klient VALUES (@imie,@nazwisko,@adres,@telefon,@data_urodzenia");
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@imie", SqlDbType.VarChar).Value = txtImie.Text;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@nazwisko", SqlDbType.VarChar).Value = txtNazwisko.Text;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@adres", SqlDbType.VarChar).Value = txtAdres.Text;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@telefon", SqlDbType.Int).Value = txtTelefon.Text;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@data_urodzenia", SqlDbType.Date).Value = txtData.Text;

      cs.Open();
      da.InsertCommand.ExecuteNonQuery();
      cs.Close();
    }
  }
}

Problem meczy mnie juz jakiś czas i nie mogę znaleźć rozwiazania.
Z góry dzięki za pomoc.

edytowany 1x, ostatnio: Mixer3394, 2015-02-01 14:12

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 14:08
0

W zapytaniu masz KlientVALUES, rozdziel to spacją.

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 14:11
0

Niestety to nic nie pomogło, to nie w tym problem. Ten błąd zrobiłem teraz . Problem jest w tym, ze on nie może dodać do bazy, tak jakby nie miał praw do tego. Nie wiem czy dobrze myśle, to tylko moje obserwacje. Wyświetla wszystko ładnie, gorzej z dodaniem

edytowany 1x, ostatnio: Mixer3394, 2015-02-01 14:13

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 14:22
0

Może dodaj try catch (Exception e) do da.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); i zobacz czy coś zwróci ?

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 14:26
0

Dokładnie, albo jak wywali błąd, kliknij View Details i sprawdź co tam piszę. (w tym też co jest w InnerException).
@Mixer3394 Spróbuj też zmienić zapytanie na

INSERT INTO Klient (nazwaKolumny1,nazwaKolumny2,itd) VALUES (@imie,@nazwisko,@adres,@telefon,@data_urodzenia)

I jeszcze na nawiasu kończącego Ci brakuje.

edytowany 3x, ostatnio: dam1an, 2015-02-01 14:31

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 14:35
0

Nic to nie daje, a błąd wywala taki:

Wyjątek System.InvalidOperationException nie został obsłużony
HResult=-2146233079
Message=ExecuteNonQuery: właściwość Connection nie została zainicjowana.
Source=System.Data
StackTrace:
w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ValidateCommand(String method, Boolean async)
w System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
w WindowsFormsApplication5.Form2.button1_Click(Object sender, EventArgs e) w c:\Users\Kamil\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WindowsFormsApplication5\WindowsFormsApplication5\Form2.cs:wiersz 68
w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
w System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
w System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
w System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
w System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
w System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
w WindowsFormsApplication5.Program.Main() w c:\Users\Kamil\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WindowsFormsApplication5\WindowsFormsApplication5\Program.cs:wiersz 19
w System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
w System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
w Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
InnerException:

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 14:42
0

Nie ustawiłeś właściwości Connection

da.InsertCommand.Connection = cs;

http://stackoverflow.com/ques[...]erty-has-not-been-initialized

edytowany 1x, ostatnio: dam1an, 2015-02-01 14:43
Dopisałem, to co zaproponowałeś i to nie pomogło. - Mixer3394 2015-02-01 14:47
Pokaż kod. - dam1an 2015-02-01 14:48

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 15:02
0
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;

namespace WindowsFormsApplication5
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    SqlConnection cs = new SqlConnection(@"Data Source=KAMIL\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Projekt_Kamil;Integrated Security=True");
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();

    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      da.SelectCommand = new SqlCommand("Select * from Klient", cs);
      da.Fill(ds);

      dg.DataSource = ds.Tables[0];

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO Klient (imie, nazwisko, adres, telefon, data_urodzenia) VALUES (@imie , @nazwisko , @adres , @telefon , @data_urodzenia)");
      da.InsertCommand.Connection = cs;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@imie", SqlDbType.VarChar).Value = txtImie.Text;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@nazwisko", SqlDbType.VarChar).Value = txtNazwisko.Text;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@adres", SqlDbType.VarChar).Value = txtAdres.Text;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@telefon", SqlDbType.Int).Value = txtTelefon.Text;
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@data_urodzenia", SqlDbType.VarChar).Value = txtData.Text;

      cs.Open();

      da.InsertCommand.ExecuteNonQuery();

      cs.Close();
      MessageBox.Show("Pomyślnie dodano klienta");
    }
  }
}

Jednak dalej jest ten sam błąd...

edytowany 1x, ostatnio: Mixer3394, 2015-02-01 15:03
Możesz spakować i załączyć projekt do posta? Nie wiem co tu może być nie tak, a nie chce mi się tworzyć podobnego projektu. - dam1an 2015-02-01 15:09

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 15:09
0

Może coś jest z ta baza danych, gdy chce połączyć ja za pomocą ekspoloratora serwisu wyskakuje taki błąd.
78d6638be6.png

edytowany 1x, ostatnio: Mixer3394, 2015-02-01 15:10

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 15:15
0

Przesyłam link do mojego projektu http://1drv.ms/1EXAluW

Pozostało 580 znaków

2015-02-01 15:28
0

Myślałem że to LocalDb jest, tak to nic nie zrobię.
Zainstaluj to co tu piszą: http://stackoverflow.com/ques[...]-management-sdk-sfc-version-1
btw powinieneś odinstalować polską lokalizację, bo takie coś tylko utrudnia odnalezienie rozwiązania problemu.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0