W mariadb transakcje nie są rollbackowane na pierwszym błędzie, a chciałbym uzyskać taki efekt.

Obecnie wysyłam query w postaci

START TRANSACTION;
INSERT .. 
UPDATE ..
COMMIT;

Znalazłem w internecie przykłady z wykorzystaniem procedur składowanych, jednak chciałbym się bez nich obejść.

Przykład procedury:

DELIMITER //
BEGIN
 DECLARE `fail` bool default 0;
 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION SET `fail` = 1;
 START TRANSACTION;
 INSERT .. 
 UPDATE ..
 W/E...
 IF `fail` THEN
  ROLLBACK;
 ELSE
  COMMIT;
 END IF;
END//
DELIMITER;

Z tego co próbowałem te operacje nie są dostępne poza procedurami.
Czy jest to możliwe?

mariadb: 10.1.28
innodb: 5.6.36-82.2