WITH z CREATE TABLE da się?

0

da się to poprawnie napisać nierezygnując z WITH?

create table mytable2 as (

    with test as ( 
        ...
    )
    select * from test

)
0

Na postgreSQL przechodzi:

create table c as
with x as
(
select generate_series(1,100)::bigint lp, (random()*100)::int liczba
)
select * from x
0

na MSQL też:

;with test as (...)
select * into #tmp from test

ale chcę na ORACLE

1

W oracle także możliwe:

create table test_tab as
with data_set as
(select level from dual
connect by level <100)
select * from data_set;

http://sqlfiddle.com/#!4/73f85/1

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1