Alternatywa dla limit i order by

0

Witam

Mam zapytanie dotyczące trzech tabel, które w rezultacie zwraca mi dużą ilość rekordów, które muszę posortować po dacie, dodatkowo w jednym zapytaniu potrzeba mi 10 rekordów. Wiadomo, że komenda limit ogranicza liczbę rekordów dopiero po posortowaniu, a mi przydałoby się coś co ograniczyłoby liczbę rekordów przed posortowaniem. Wykonanie zapytania bez sortowania trwa około 0,01 s, ale z sortowaniem już około 0,4 s.
Myślałem nad procedurą i kursorem, ale temat jest dla mnie nowy i z tego co zdążyłem się dowiedzieć nie ma możliwości, żeby zwrócić zbiór rekordów z procedury, które spełniały jakieś warunki.

Baza danych Mysql 5.1.41

0

załóż indeks na kolumnie po której sortujesz

0

Założyłem indeks na sortowaną kolumnę, ale zapytanie wykonuje się dłużej około 1.5 s, sprawdzałem kilka razy.

0

ddl tabel, zapytanie i explain plan

0

Tabele:


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Wpisy` (
 `Id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Users_Login` varchar(32) NOT NULL,
 `Desc` text,
 `CreateDate` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `ModifyDate` datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `Active` tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL,
 `Title` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id`),
 KEY `Users_Login` (`Users_Login`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Komentarze` (
 `Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Wpisy_Id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `Users_Login` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
 `dodal` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '',
 `tytul` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
 `tresc` text NOT NULL,
 `createdate` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
 `active` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`Id`),
 KEY `Wpisy_Id` (`Wpisy_Id`),
 KEY `Users_Login` (`Users_Login`),
 KEY `createdate` (`createdate`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Users` (
 `Login` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
 `Password` varchar(32) DEFAULT NULL,
 `Email` text,
 `Name` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `LastName` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `City` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `CreateDate` datetime DEFAULT NULL,
 `LastLoginDate` datetime DEFAULT NULL,
 `LastLoginIp` varchar(15) DEFAULT NULL,
 `LastLoginBrowser` varchar(35) DEFAULT NULL,
 `LastLoginSystem` varchar(35) DEFAULT NULL,
 `Active` tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL, 
 PRIMARY KEY (`Login`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;

Zapytanie:

SELECT *
FROM Komentarze
LEFT JOIN Wpisy ON Wpisy.id = Komentarze.Wpisy_Id
JOIN Users ON Users.Login = Komentarze.Users_Login
WHERE Komentarze.active =1
AND Komentarze.dodal = "nazwa"
ORDER BY Komentarze.createdate DESC
id select_type   table      type      possible_keys  key       key_len   ref                  rows        filtered   Extra
1  SIMPLE     komentarz  ALL       NULL          NULL      NULL      NULL                  154604   100.00  Using where; Using filesort
1  SIMPLE       Users  eq_ref PRIMARY       PRIMARY   34     test.Komentarze.Users_Login   1       100.00  
1  SIMPLE     Item      eq_ref PRIMARY       PRIMARY   4      test.Komentarze.Wpisy_Id  1       100.00  
0

id select_type TABLE TYPE possible_keys key key_len REF rows Extra
1 SIMPLE Komentarze ALL NULL NULL NULL NULL 154604 Using WHERE; Using filesort
1 SIMPLE Users eq_ref PRIMARY PRIMARY 34 test.Komentarze.Users_Login 1
1 SIMPLE Wpisy eq_ref PRIMARY PRIMARY 4 test.Komentarze.Wpisy_Id 1

0

Sortuj po kolumnie id - bedzie szybciej. To pole jest auto-incrementowalne stad efekt bedzie taki jak sortowanie po dacie, prawda?

4

to też nic nie da bo w warunku jest Komentarze.active = 1 AND Komentarze.dodal = "nazwa" co skutecznie wykluczy sortowanie po którymkolwiek z istniejących indeksów.
Dodaj do tabeli Komentarze index na polach active, nazwa, createdate lub polach nazwa, active, createdate w zależności od danych jakie masz w tabeli - sprawdź i na jednym i na drugim, który będzie łapany w całości

0

Misiekd twoje rozwiązanie jest świetne. Teraz czas wykonania tego zapytania to około 0.0013 s, a było 0,35s. Wielkie dzięki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0