[WinApi] WaveOutGetVolume

0

Jak z funkcji WaveOutGetVolume pobrać wartości dla obu kanałów i podstawić je pod dwie zmienne typu integer,odpowiednio dla lewego iprawego kanału, funkcja ta zapisuje wartości jako zmienną typu PDWORD ?

0

procedure GetGlosnosc(var Lewy, Prawy: dword);
var
waveCaps: TWaveOutCaps;
Glosnosc: DWORD;
begin
if waveOutGetNumDevs 0 then
if wavecaps.dwSupport and WAVECAPS_VOLUME 0 then
begin
waveOutGetVolume(0, @Glosnosc);
Lewy := LoWord(Glosnosc);
Prawy := HiWord(Glosnosc);
end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0