Jak przechwycić pakiet przychodzący z internetu zanim trafi do np. przeglądarki
i go odfiltrować?