Fast Hide

0

Czy ktoś mnie możę oświecić, gdzie jeszcze jest wywołanie normalizujące formę, bo jak w OnCReate zrobię minimalizację, to nie działa, czyli coś po OnCreate robie jeszcze ShowNormal. Jak to ominąć bez np. Timera? Timer spox działa, ale nie jest wygodny..--Delphi 4

Skysh The God, Your Slave

0

otwórz plik nazwatwojegoprojektu.dpr i wpisz
Application.ShowMainForm := false;

program Project1;

uses
Forms,
Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.RES}

begin
Application.Initialize;
Application.ShowMainForm := false; //to ta linijka
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.Run;
end.

0

Wielki dzięki....
Ale mimo wszystko przydałoby mi się minimalizowanie bez wywalania... w ogóle dlaczego dzieje sie tak, jak opisałem?? :-) --Delphi 4

Skysh The God, Your Slave

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0