Fast Report dynamicznie

0

Witam
Mam raport zrobiony w fastreport ver 2.
Wyswietlam go w podgladzie wydruku tez z palety fr.
Na raportcie mam kilka obiektow memo.
Chcialbym zeby po kliknieciu na dane memo na podgladzie wydruku
styl czcionki zmienil sie na przekreslony.
Jak to zrobic?

0

Na razie udało mi sie coś takiego wypracować.
Jak by ktoś znalazł lepszy sposób (np bez przeładowania raportu) to niech pisze!

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  frReport1: TfrReport;
  frPreview1: TfrPreview;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure frReport1ObjectClick(View: TfrView);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 u1,u2,u3 : boolean;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
frReport1.LoadFromFile('c:\testr.frf');
u1:=false;
u2:=false;
u3:=false;
frReport1.ShowReport;
end;

procedure TForm1.frReport1ObjectClick(View: TfrView);
var
 Memo : TfrMemoView;
 go  : boolean;
begin
 go:=false;
 if (View.Name='Memo1') then begin
  u1:=not u1;
  go:=true;
 end;
 if (View.Name='Memo2')then begin
  u2:=not u2;
  go:=true;
 end;
 if (View.Name='Memo3') then begin
  u3:=not u3;
  go:=true;
 end;
 if go then begin
  frReport1.LoadFromFile('c:\testr.frf');
  Memo:=frReport1.FindObject('Memo1') as TfrMemoView;
  if u1 then
   Memo.Font.Style:=Memo.Font.Style+[fsStrikeOut]
  else
   Memo.Font.Style:=Memo.Font.Style-[fsStrikeOut];

  Memo:=frReport1.FindObject('Memo2') as TfrMemoView;
  if u2 then
   Memo.Font.Style:=Memo.Font.Style+[fsStrikeOut]
  else
   Memo.Font.Style:=Memo.Font.Style-[fsStrikeOut];

  Memo:=frReport1.FindObject('Memo3') as TfrMemoView;
  if u3 then
   Memo.Font.Style:=Memo.Font.Style+[fsStrikeOut]
  else
   Memo.Font.Style:=Memo.Font.Style-[fsStrikeOut];

  frReport1.ShowReport;
 end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0