Akcje

lukasz1235
Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

W tym artykule zajmiemy się językiem ActionScript, czyli język używany we Flashu. Postaram się jak najdokładniej opisać okno edycji kodu, oraz wszystkie akcje.
1 Okno edycji kodu
2 Lista poleceń
     2.1 Basic Actions
          2.1.1 Go To
          2.1.2 Play
          2.1.3 Stop
          2.1.4 Toggle High Quality
          2.1.5 Stop All Sounds
          2.1.6 Get URL
          2.1.7 FSCommand
          2.1.8 Load Movie
          2.1.9 Unload Movie
          2.1.10 Tell Target
          2.1.11 If frame is loaded
          2.1.12 On Mouse Event

Okno edycji kodu

Aby uruchomić okno edycji kodu należy kliknąc prawym przyciskiem myszy na obiekcie np. Movie Clip i wybrać pozycję Actions. Pokaże się okno: ![object_actions.PNG](//static.4programmers.net/uploads/attachment/4537/80)

<font color="yellow">1. Lista poleceń do wyboru</span>
<font color="red">2. Edytor kodu</span>
<font color="green">3. Szybka edycja kodu (Panel dostępny w trybie NORMAL)</span>

Lista poleceń

Teraz opiszę do czego służą i jak wykorzystać polecenia dostępne w programie.

Basic Actions

Go To

Za pomocą tego polecenia możemy przejść do dowolnej klatki animacji.

Przykład użycia:

gotoAndPlay ("Scene 1", 1);

Play

To polecenie rozpoczyna odtwarzanie animacji.

Przykład użycia:

play ();

Stop

To polecenie zatrzymuje odtwarzanie animacji.

Przykład użycia:

stop ();

Toggle High Quality

Wykonanie tego polecenia powoduje zmianę jakości animacji

Przykład użycia:

toggleHighQuality ();

Stop All Sounds

Zatrzymuje odtwarzanie wszystkich dźwięków

Przykład użycia:

stopAllSounds ();

Get URL

Przechodzi do wskazanej w parametrze URL strony

Przykład użycia:

getURL ("www.twojastrona.pl/cos.html");

FSCommand

Wywołuje polecenia odtwarzacza Flash Player

Więcej: Metoda FSCommand

Load Movie

Ładuje plik SWF lub JPEG do Flash Player'a

Przykład użycia:

loadMovieNum ("http://strona.pl/obrazek.jpeg", 0);

Unload Movie

Usuwa załadowany plik SWF lub JPEG

Przykład użycia:

unloadMovieNum (0);

Tell Target

Kontroluje klip docelowy

Przykład użycia:

    tellTarget ("klip") {
instrukcje;
    }

If frame is loaded

Sprawdza czy określona klatka/scena jest załadowana

Przykład użycia:

ifFrameLoaded(scene, frame) {
   instrukcje do wykonania jeżeli jest załadowana;
}

On Mouse Event

Brak danych. Jeżeli potrafisz opisz to polecenie!

0 komentarzy