Metoda fscommand

barszcz

Metoda fscommand służy różnym celom, w tym artykule krótko opisze najważniejsze z nich:

Włączenie i wyłączenie pełnego ekranu:

fscommand("fullscreen", "true");
fscommand("fullscreen", "false");

Włączenie i wyłączenie auto-skalowania prezentacji przy zmianie rozmiaru:

fscommand ("allowscale", "true");
fscommand ("allowscale", "false");

Pokazanie i ukrycie paska menu:

fscommand ("showmenu", "true");
fscommand ("showmenu", "false");

Włączenie i wyłącznie pokazywania się menu kontekstowego (prawy klawisz):

fscommand ("trapallkeys", "true");
fscommand ("trapallkeys", "false");

Uruchomienie innej aplikacji:

fscommand("exec", "aplikacja.exe");

Zamknięcie naszej animacji (Flash Player):

fscommand ("quit", "true");

0 komentarzy