SmallInt

Adam Boduch

SmallInt - całkowity typ danych języka Delphi

SmallInt jest typem 2 bajtowym (16 bitów), może przechowywać wartości od -32768 do 32767.

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  Writeln('Minimalna wartość ShortInt: ', Low(SmallInt)); // wyświetli -32768
  Writeln('Maksymalna wartość ShortInt: ', High(SmallInt)); // wyświetli 32767
  Readln;
end

.

Zobacz też:

0 komentarzy