Str

Adam Boduch
Str
Moduł: System
procedure Str(X [: Width [: Decimals ]]; var S);

Procedura konwertuje wartość parametru X do postaci łańcuchowej, z zachowaniem parametrów formatowania Width oraz Decimal. Procedura jest rzadko stosowana, gdyż równie dobrze taki sam efekt można osiągnąć wywołując procedurę Writeln. Jedyna różnica jest taka, że wartośc zostaje przypisana do zmiennej S, a nie jest wyświetlana w oknie konsoli. Np.:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  F : Double;
  S : String;
begin
  F := 999.455566;

  Str(F:5:2, S);
  Writeln(S);

  Writeln(F:5:2);
  Readln;
end.

Uruchomienie takiego programu spowoduje wyświetlenie w oknie konsoli następującego rezultatu:

999.46
999.46

Zobacz też:

0 komentarzy