RenameFile

Adam Boduch
RenameFile
Moduł: SysUtils
```delphi function RenameFile(const OldName, NewName: string): Boolean; ```

RenameFile próbuje zmienić nazwę pliku (określonego w parametrze OldName) na NewName. Jeżeli operacja się powiedzie, funkcja zwróci wartość True; w przeciwnym wypadku - False. Może się zdarzyć, że funkcja nie będzie mogła zmienić nazwy (np. gdy aplikacja nie ma prawa do tego) - wówczas funkcja zwróci False. Użycie jest bardzo proste:

RenameFile('C:\plik.txt', 'C:\plik.txt.bak');

Zobacz też:

0 komentarzy