ProcessPath

Adam Boduch
ProcessPath
Moduł: FileCtrl
```delphi procedure ProcessPath (const EditText: string; var Drive: Char; var DirPart: string; var FilePart: string); ``` Na podstawie parametru EditText, [[Delphi/Funkcje|funkcja]] rozdziela informacje o ścieżce i zapisuje je do parametrów, kolejno: * Drive - litera dysku; * DirPart - ścieżka do pliku; * FilePath - nazwa pliku. Przykładowa aplikacja:
program Foo;

uses
 Dialogs, FileCtrl;

var
 S : String;
 Drive : Char;
 Path, FileName : String;
begin
 if PromptForFileName(S) then
 begin
   ProcessPath(S, Drive, Path, FileName);

   ShowMessage('Drive: ' + Drive + #13 +
         'Path: ' + Path + #13 +
         'FileName: ' + FileName
         );
 end;
end.

Po uruchomieniu programu, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie pliku. Następnie na podstawie ścieżki, okno ShowMessage wyświetli informacje o wskazanym pliku.

Parametry Drive, DirPart oraz FilePart są zwracane przez referencję

Zobacz też:

0 komentarzy