Pascal

Jojersztajner

pascal - słowo kluczowe języka Delphi

Dyrektywa pascal powoduje zmianę konwencji wywołania procedury lub funkcji. Do procedury opatrzonej dyrektywą pascal parametry przekazywane są na stos w kolejności deklaracji - czyli od lewej do prawej.

procedure Fu(A, B, C, D, E: Integer); pascal;
begin

end;

Dyrektywa pascal jest dostępna dla kompatybilności z poprzednimi wersjami Delphi.

Zobacz też:

0 komentarzy