Cdecl

Adam Boduch

cdecl - słowo kluczowe języka Delphi

Dyrektywa cdecl umożliwia określenie konwencji wywołania parametrów dla procedur i funkcji. Parametry funkcji lub procedury opatrzonej dyrektywą cdecl będą przekazywane na stos w kolejności od prawej do lewej.

procedure Foo(A, B, C: Integer); cdecl;
begin

end;

W tak zadeklarowanej procedurze, wartości parametrów będą wędrowały do stosu w kolejności: C, B, A.

Konwencja cdecl charakterystyczna jest dla kompilatorów C/C++. Należy z niej korzystać w wypadku gdy importujemy funkcje z biblioteki DLL napisanej właśnie w C lub C++ W przeciwieństwie do pozostałych konwencja `cdecl` przerzuca odpowiedzialność za wyczyszczenie stosu na podprogram wywołujący.

Zobacz też:

0 komentarzy