CenterPoint

Adam Boduch
CenterPoint
Moduł: Types
function CenterPoint(const Rect: TRect): TPoint;

Funkcja na podstawie parametru Rect określającego rozmiary czworokąta oblicza jego środek i zwraca współrzędne w postaci rekordu TPoint. Poniższy przykład pokazuje wykorzystanie tej funkcji. Kod realizuje namalowanie na formularzu kwadratu, a następnie na podstawie uzyskanych obliczeń - na jego środku rysuje drugi - mniejszy, o rozmiarach 10x10 px:

uses Types;

procedure TMyFor.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Src: TRect;
  Dst: TPoint;
begin
  Src := Rect(0, 0, 200, 200);
  Dst := CenterPoint(Src);

  Canvas.Rectangle(Src);
  Canvas.Rectangle(Dst.X - 10, Dst.Y -10, Dst.X + 10, Dst.Y + 10);
end;

Zobacz też:

0 komentarzy