GetDir

Adam Boduch
GetDir
Moduł: System
```delphi procedure GetDir(D: Byte; var S: string); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] GetDir przypisuje do zmiennej przekazanej w parametrze S, wartość wskazującą na dotychczasowy katalog (np. C:\Program Files\Borland\Delphi\Projects). Pierwszy parametr (D) musi wskaztywać na literę dysku (np. 3 = C:, 4 = D: itp):
var
  S : String;
begin
  GetDir(4, S);
  Writeln(S);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy