MkDir

Adam Boduch
MkDir
Moduł: SysUtils
```delphi procedure MkDir(const S: string); overload; procedure MkDir(P: PChar); overload; ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] tworzy katalog na podstawie ścieżki podanej w parametrze S (lub P). Przy włączonej dyrektywie [[Delphi/$I]] funkcja [[Delphi/IOResult]] zwraca numer błędu I/O:
{$I-}
MkDir('C:\Foo');
if IOResult <> 0 then
  ShowMessage('Nie można utworzyć katalogu');

Jeżeli katalogi nadrzędne, danej ścieżki nie istnieją, katalog nie zostanie utworzony. W takim wypadku należy użyć funkcji ForceDirectories.

Zobacz też:

0 komentarzy