DoubleToComp

Adam Boduch
DoubleToComp
Moduł: System
procedure DoubleToComp(Value: Double; var Result: Comp); cdecl;

Konwertuje wartość typu Double do postaci liczby Comp. Należy zauważyć, iż jest to procedura a nie funkcja i dlatego rezultat zwracany jest przez referencję:

var
  Foo : Comp;
  Bar : Double;
begin
  Bar := 100.12;
  DoubleToComp(Bar, Foo);
  Writeln(Foo);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy