CompToCurrency

Adam Boduch
CompToCurrency
Moduł: System
```delphi function CompToCurrency(Value: Comp): Currency; cdecl; ``` Konwertuje liczbę w postaci [[Delphi/Comp]] do liczby rzeczywistej typu [[Delphi/Currency]]:
var
  Foo : Comp;
  Bar : Currency;
begin
  Foo := 100;
  Bar := CompToCurrency(Foo);
  Writeln(Bar);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy