CurrencyToComp

Adam Boduch
CurrencyToComp
Moduł: System
procedure CurrencyToComp(Value: Currency; var Result: Comp); cdecl;

Konwertuje liczbę typu Currency na wartość Comp. Należy zauwayżyć, że nie jest to funkcja lecz procedura która zwraca rezultat w postaci referencji (parametr Result):

var
  Foo : Comp;
  Bar : Currency;
begin
  Bar := 100;
  CurrencyToComp(Bar, Foo);
  Writeln(Foo);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy