DLLProc

Adam Boduch
DLLProc
Moduł: System
```delphi var DLLProc: Pointer; ``` [[Delphi/Zmienne globalne|Zmienna globalna]] zadeklarowana w module [[Delphi/Moduły/System]] pozwala na przypisanie tzw. procedury inicjująco-kończącej. Taka procedura umożliwia przypisanie procedury, która reagowałaby np. na przyłączanie lub odłączanie biblioteki.

Więcej informacji na temat procedury inicjująco-kończącej (wraz z przykładami), znajdziesz w artykule poświęconym bibliotekom DLL.

Zobacz też:

0 komentarzy