DLLProc

Adam Boduch
DLLProc
Moduł: System
var DLLProc: Pointer;

Zmienna globalna zadeklarowana w module System pozwala na przypisanie tzw. procedury inicjująco-kończącej. Taka procedura umożliwia przypisanie procedury, która reagowałaby np. na przyłączanie lub odłączanie biblioteki.

Więcej informacji na temat procedury inicjująco-kończącej (wraz z przykładami), znajdziesz w artykule poświęconym bibliotekom DLL.

Zobacz też:

0 komentarzy