MaxDateTime

Adam Boduch
MaxDateTime
Moduł: SysUtils
```delphi const MaxDateTime: TDateTime = 2958465.99999; ``` [[Delphi/Stałe|Stała]] zwraca największą możliwą wartość liczby typu [[Delphi/TDateTime]], czyli 2958465.99999 (12/31/9999 11:59:59.999). Przykład wykorzystania:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math, SysUtils;

begin
  Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
  Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
  Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
  Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
  Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
  Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
  Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
  Readln;
end.

Najmniejszą możliwą wartość liczby typu TDateTime zwraca stała MinDateTime.

Zobacz też:

0 komentarzy