MinDateTime

Adam Boduch
MinDateTime
Moduł: SysUtils
```delphi const MinDateTime: TDateTime = -657434.0; ``` [[Delphi/Stałe|Stała]] zwraca najmniejszą możliwą wartość liczby typu [[Delphi/TDateTime]], czyli -657434.0 (01/01/0100 12:00:00.000). Przykład wykorzystania:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math, SysUtils;

begin
  Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
  Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
  Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
  Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
  Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
  Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
  Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
  Readln;
end.

Największą możliwą wartość liczby typu TDateTime zwraca stała MaxDateTime.

Zobacz też:

0 komentarzy