IsLeapYear

Adam Boduch
IsLeapYear
Moduł: SysUtils
```delphi function IsLeapYear(Year: Word): Boolean; ``` [[DElphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy rok podany parametrze (Year) jest rokiem przestępnym (zwraca [[DElphi/True]]) czy też nie ([[Delphi/False]]).

Aby pobrać rok z daty zapisanej w formacie TDateTime, należy użyć funkcji YearOf:

uses DateUtils;

procedure TMyForm.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Rok ' + IntToStr(YearOf(Date)) + ' ';

  if IsLeapYear(YearOf(Date)) then
    Label1.Caption := Label1.Caption + 'jest przestępny'
  else
    Label1.Caption := Label1.Caption + 'nie jest przestępny';
end;

Zobacz też:

0 komentarzy