FileSeek

Adam Boduch
FileSeek
Moduł: SysUtils
function FileSeek(Handle, Offset, Origin: Integer): Integer; overload;
function FileSeek(Handle: Integer; const Offset: Int64; Origin: Integer): Int64; overload;

Umożliwia przemieszczanie się po pliku wcześniej otwartym przy pomocy funkcji FileOpen lub FileCreate. Pierwszy parametr (Handle) powinien stanowić uchwyt do pliku. Parametr Offset określa ilość bajtów, o które wewnętrzny kursor pliku zostanie przesunięty. Parametr Origin określa sposób przesunięcia, w zależności od wartości:

  • 0 - Offset będzie liczony od początku pliku;
  • 1 - Offset będzie liczony od aktualnego położenia kursora;
  • 2 - Offset będzie liczony od końca pliku.

Jeżeli funkcja zwróci -1, oznacza to błędne wykonanie. W przeciwnym wypadku zwróci aktualne położenie w pliku.

Zobacz też:

0 komentarzy