CurrencyString

Adam Boduch
CurrencyString
Moduł: SysUtils
```delphi var CurrencyString: string; ``` [[Delphi/Zmienne|Zmienna]] określa symbol używany do określania waluty. Symbol prezentowany jest podczas dokonywania operacji wyświetlania wartości typu [[Delphi/Currency]]. Np. w Polsce, domyślnym symbolem jest `zł`. Możemy to łatwo zmienić przypisując odpowiedni symbol tej globalnej zmiennej:
var
  Value : Currency;
begin
  CurrencyString := '$';
  Value := 2.43;

  Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 1));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy