CurrencyString

Adam Boduch
CurrencyString
Moduł: SysUtils
var CurrencyString: string;

Zmienna określa symbol używany do określania waluty. Symbol prezentowany jest podczas dokonywania operacji wyświetlania wartości typu Currency. Np. w Polsce, domyślnym symbolem jest . Możemy to łatwo zmienić przypisując odpowiedni symbol tej globalnej zmiennej:

var
  Value : Currency;
begin
  CurrencyString := '$';
  Value := 2.43;

  Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 1));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy