SoundExProc

Adam Boduch
SoundExProc
Moduł: StrUtils
function SoundExProc(const AText, AOther: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy wartości podane w parametrach AText oraz AOther są podobne. Wykorzystuje przy tym algorytm SoundEx, który przekształca ciągi na postać fonetyczną. Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu TRUE, ponieważ obydwa ciągi brzmią tak samo:

program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  StrUtils;

var
  B : Boolean;
begin
  B := SoundExProc('Beach', 'Beech');

  Writeln(B);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy